Allmänna villkor

Hyrespriset avser styckpriser och gäller för två dagar. Mottagande av hyrgodset dag 1 och återlämning dag 2. Avbokningar måste göras senast en vecka innan hyresdatum, annars utgår full hyra. Transportkostnad kan tillkomma. Om hyrgodset inte återlämnas på utsatt tid, debiteras ytterligare hyresavgifter löpande ända tills hyrgodset är returnerat. Alla uppkomna skador på hyrgods och förkommet hyrgods ska självmant påpekas och ersättas av hyrestagaren. Detta gäller även transportemballage. Hyresavgift utgår tills skuld har betalats. Hyresmannen har ansvar för all utrustning under hyrestiden och är skyldig att ersätta alla skador och förluster till det fulla varuvärdet. Team Unicorn AB ansvarar inte för eventuella skador som uppstår i samband med användning eller hantering av hyrgodset.

Stolar & bord

Utspillda drycker ska snarast avlägsnas från möblerna.
Bord och stolar skall vid återlämnandet vara rena från drycker, matrester och dylikt.
Om bord och stolar skall avhämtas, ska de vara ihopplockade och ihopfällda.
Bord och stolar skall efter användande förvaras under skydd från väderlek tills dom avhämtats. Att nita, spika, använda häftstift eller göra annan skadegörelse på möblerna är förbjudet. Alla skador som uppstår betalas av hyrestagaren.

Glas, bestick & porslin

Glas, bestick och porslin behöver inte diskas men skall sköljas/skrapas av.
Glas och koppar skall vara tömda på dryck och vara förpackade i samma backar/lådor som de levererades i.

Golv

Golvet ska vara avtorkat och väl rengjort innan avhämtning